Bestyrelsen genvalgt

Bestyrelsen genvalgt

Office 365 Brugergruppen i Danmark afholdt sin første ordinære generalforsamling onsdag den 12. juni 2019 ved KMD i Ballerup.

Generalforsamlingen forløb helt som forventet med en god dialog mellem bestyrelse og medlemmer, der gav bestyrelsen mange gode inputs at arbejde videre med i det kommende arbejde med foreningen.

 

Beretning

Bestyrelsen berettede om foreningens aktiviteter siden stiftelsen for 1½ år siden og kunne samtidig fortælle om planerne for både flere online-events og medlemsmøder med mulighed for overnatning.

Det giver forhåbentligt medlemmerne mulighed for både at få lidt 'hurtig' inspiration i hverdagen samt at fordybe sig endnu mere i både det faglige og netværksdannelsen i foreningens regi.

 

Valg

Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. De 4 havde alle valgt at genopstille, og blev valgt uden modkandidater.

Førstesuppleant Britta Kvorning fra Grundfos blev genvalgt, men Jesper Stein fra Danish Crown blev valgt som ny andensuppleant i stedet for Jeanette Pang, der havde valgt ikke at genopstille.

 

Medlemsarrangementet

Generalforsamlingen var kombineret med et spændende medlemsmøde, hvor det faglige program omhandlede Adoption og Back Up.

Jakob Falkesgaard fra Microsoft indledte dagen med at stille de store spørgsmål:

  • Hvad er succeskriteriet?
  • Which App When?
  • Hvordan kører vi en god proces?
  • Hvordan sikrer vi at brugerne får de apps mv. som de reelt har behov for?

Heldigvis kunne han også selv svare på en del af dem, og der er god hjælp at hente i hans slides (kun for medlemmer).